23

Saturday, November

Madox Zgierz Musierowicza - protetyka i stomatolog

admin
 / Posts created by admin
 • Zapobieganie inwazji

  Zapobieganie inwazji

  Zapobieganie inwazji   Zwalczanie. Zapobieganie inwazji polega na przestrzeganiu zasad higieny osobistej, a także praca w odpowiednim obuwiu w miejscach zagrożenia. Przy osiedlaniu się larw w tkankach leczenie jest trudne, ponieważ stosowane leki działają głównie
 • Zarażenie postacią promastigota

  Zarażenie postacią promastigota

  Zarażenie postacią promastigota W leczeniu trypanosomozy amerykańskiej – choroby Chagasa – wykorzystuje się: -pochodne nitrofurfurylidyny (Nifurtimox, Bayer 205, Lampit), w tabl. po 30 mg, 120 mg, 250 mg lek jest dobrze tolerowany po podaniu per
 • Zasada uświadamiania chorego

  Zasada uświadamiania chorego

  Zasada uświadamiania chorego A oto główne punkty, według których prowadzi się usprawniauie chorego: – 1. Zasada uświadamiania chorego, co do celowości i korzyści związanych z wy-siłkiem fizycznym przy wykonywaniu ćwiczeń usprawniających. – 2. Zasada udziału
 • Zastój krwi

  Zastój krwi

  Zastój krwi Niewydolność komory lewej powstaje wskutek wzrostu oporów w krążeniu dużym (nadmierna praca fizyczna, miażdżyca, nadciśnienie, wady zastawek serca lewego i inne). Podstawowym objawem niewydolności lewokomorowej jest obniżenie ciśnienia w krążeniu dużym oraz zastój
 • ZATKANIE ŚWIATŁA TĘTNICY WIEŃCÓW

  ZATKANIE ŚWIATŁA TĘTNICY WIEŃCÓW

  ZATKANIE ŚWIATŁA TĘTNICY WIEŃCÓW Do najczęstszych procesów patologicznych osierdzia należy zapalenie. Zwykle jest to zapalenie wysiękowe – surowicze lub włóknikowe. W za-paleniu surowiczym wysięk gromadzi się w worku osierdziowym i utrudnia pracę serca, uniemożliwiając wydatniejsze
 • Złożony odruch wymiotny

  Złożony odruch wymiotny

  Złożony odruch wymiotny Złożony odruch wymiotny jest wyzwalany przez pobudzenie ośrodka wymiotnego znajdującego się w rdzeniu przedłużonym. W zależności od mechanizmu wyróżniamy: – 1) wymioty odruchowe (obwodowe), – 2) wymioty ośrodkowe. Wymioty odruchowe są spowodowane