27

Thursday, February

Madox Zgierz Musierowicza - protetyka i stomatolog

admin
 / Posts created by admin
 • Srodki psychostymulujace

  Srodki psychostymulujace

  rodki pobudzające czynności psychiczne, zwane najczęściej psychoana-leptica lub psychostymulantia, stanowią grupę dużą i niejednorodną tak pod względem budowy chemicznej, jak i mechanizmów działania. Największy zespół w tej grupie stanowią pochodne amfetaminy, których mechanizm działania został
 • Srebro

  Srebro

  Związki srebra są bardzo silnie działającymi środkami przeciwbakteryjnymi. Srebro łączy się z wieloma ważnymi biologicznie grupami chemicznymi, w tym sulfhydrylową, aminową, karboksylową i innymi. Procesy te należą u podstaw mechanizmu denaturacji białek, powodowanej przez srebro;
 • Skojarzone leczenie antybiotykami

  Skojarzone leczenie antybiotykami

  Zagadnienie to wchodzi w zakres problematyki farmakologii klinicznej i w rozdziale tym zostanie omówione krótko. W farmakoterapii przeważa obecnie opinia, że skojarzone leczenie antybiotykami należy prowadzić znacznie rzadziej niż sądzono i stosowano uprzednio, a ponadto,
 • Przydatnosc fenotyiny

  Przydatnosc fenotyiny

  Feyntoina jest lekiem przydatnym w leczeniu wszelkich napadów padaczki z wyjątkiem napadów małych oraz drgawek gorączkowych u dzieci poniżej 3 roku życia lub dla opanowania drgawek będących objawami abstynencji po usunięciu krótko działających barbituranów. Zazwyczaj
 • Pinalbina

  Pinalbina

  Pinalbina, lek o działaniu przeciwbiegunkowym, zawiera białczan garbników z kory sosnowej. Wpływa ściągająco na błonę śluzową przewodu pokarmowego, wywołując zaparcie. Białczan garbników jest połączeniem nierozpuszczalnym w wodzie i w soku żołądkowym. Rozpuszcza się bardzo wolno
 • Niedobor witaminy B

  Niedobor witaminy B

  Głównym objawem niedoboru witaminy Bi2 jest niedokrwistość me-galoblastyczna, ponieważ układ krwiotwórczy jest najbardziej wrażliwy na jej niedobór ze względu na duży obrót komórkowy. Niedobór witaminy Bi2 może doprowadzić także do nieodwracalnych zmian w układzie nerwowym