27

Thursday, February

Madox Zgierz Musierowicza - protetyka i stomatolog

ZATKANIE ŚWIATŁA TĘTNICY WIEŃCÓW
 /  / ZATKANIE ŚWIATŁA TĘTNICY WIEŃCÓW
ZATKANIE ŚWIATŁA TĘTNICY WIEŃCÓW

ZATKANIE ŚWIATŁA TĘTNICY WIEŃCÓW

ZATKANIE ŚWIATŁA TĘTNICY WIEŃCÓW
1 vote, 4.00 avg. rating (79% score)

ZATKANIE ŚWIATŁA TĘTNICY WIEŃCÓW

Do najczęstszych procesów patologicznych osierdzia należy zapalenie. Zwykle jest to zapalenie wysiękowe – surowicze lub włóknikowe. W za-paleniu surowiczym wysięk gromadzi się w worku osierdziowym i utrudnia pracę serca, uniemożliwiając wydatniejsze rozkurcze, zwłaszcza cienkościennym przedsionkom.

W zapaleniu włóknikowym – suchym (ryc. 80), nalot włókni- kowy na osierdziu ulega organizacji i tworzy zrosty między listkami osierdzia. Niekiedy w wysięku wytrącają się sole wapnia i serce zostaje „zamu-rowane” w wapiennym pancerzu – jest to tzw. serce pancerne.

Pozostałe interesujące artykuły o medycynie:

About the author:

Related posts